Äidinkielen opettaja kysyy:

-Mikä on vastakohta seuraavalle väittämälle?

Lapset pimeässä aiheuttavat onnettomuuksia.”

Oppilaat vastaavat:

”Onnettomuudet pimeässä aiheuttavat lapsia.”

Opettaja:

”Ulos!!!”