Kolme miestä pyrki taivaaseen.

Pietari kysyi kultakin älykkyysosamäärää.

Ensimmäinen vastasi 150, ja Pietari keskusteli hänen kanssaan jonkin aikaa ydinfysiikasta ja filosofiasta.

Toinen vastasi, että 100 ja Pietari keskusteli hänen kanssaan politiikasta ym. arkipäiväisestä.

Kolmas vastasi, että 50, Pietari kysyi häneltä:”Kuinka paksuilla kielillä bassoa soitat?”