Oli Armeijan palvelukseen astumisen päivä.

Alokkaat saapuivat kasarmille ja heidät jaettiin omiin tupiinsa.

Mutta yksi alokkaista aloitti heti etsimisen tupaan päästyään tupakaverit kysyivät mitä etsit.

Ei vastausta vaan etsintä jatkui ja sitten alikersantti kysyi mitä alokas etsii ei vastausta.

Asiaan puuttuivat jo kapiaisetkin Vääpeli kysyi mitä alokas etsii mutta alokas ei vastaa vaan jatkaa etsimistään.

Joten alokkaalle annettiin paperi missä luki, että teidät vapautetaan palveluksesta.

Alokas kun pääsi kasarmin portin ulkopuolelle hän alkoi heiluttelemaan paperia ja sanoi, että nyt se löytyi.