Moon ylypeä juuristani !

Alla olla-verbin taivutus pohojalaasittain:

moon oikias
soot vääräs
son kans vääräs

moomma oikias
tootta vääräs
non aivan mettäs