Hullun paperit

Täten todistamme, että _________________________________________, _________-_____ on ollut tutkittavana laitoksessamme, eikä hänestä koeaikana __/__ – __/__ 20__ ylitutkijoiden suorittamissa mielentilatutkimuksissa löydetty järjen hiventäkään, mistä todistuksena hänelle nämä paperit myönnetään. Ainoa soveltyva työ, mihin hän saattaisi sopia, on ATK-sovellutusten suunnittelu, koodaus ja testaus. Palkkaa tuskin kuitenkaan kannattaa maksaa, vaan teetettäköön työ terapian luontoisena, ettei tarvitsisi poloista suotta lopettaa.

Tri. Mengelen kaksossokaisutesteihin ja uusimpaan tietokonepohjaiseen selector -kanavatähystykseen perustuen diagnoosimme osoittaa testihenkilössä seuraavat taipumukset :

1. Aamujäykkyys (Erectus aurora) positiivinen
2. Viinan sietokyky (Delirium tremensis) negatiivinen
3. Hosumisalttius (Praemature coda) positiivinen
4. Testausvimmaisuus (Wassermann test) positiivinen
5. Esimiespelko (Hysteria paternalis) positiivinen
6. Hiiri-riippuvuus (Sexus oidipus) positiivinen
7. Moduulikauhu (Modulus phychosis) positiivinen
8. Päättelykyvyttömyys (Impotentia ultima) positiivinen
9. Luokkatietokantaisuus (Schemata cullinane) negatiivinen
10. Lyhytjännitteisyys (Coitus interruptus) positiivinen
11. Tittelin kipeys (Mania titulus) positiivinen
12. Rakenneristiriitaisuus (Structura pseudo) positiivinen
13. Tuppisuisuus (Apatia linghuaphone) positiivinen
14. Palvelualttius (Satania commedia) negatiivinen
15. Kielitaidottomuus (Cobulus infernalis) positiivinen
16. Ylityöhimo (Labor fanaticum) negatiivinen

Helsingissä, ___ päivänä ____________kuuta 20__