Grillausohjeet kevyesti suomenruotsalaisittain.


Pårkkanat-resept:

Mine kåitta ajatelle påsitiivines puåli teste laiduntakuuri ja käytte luåvuus. Tesse teille kesen kuuma grill vinkki!

Laita grilll tulessa.

Åta 16kg neme satans pårkkana.

Åta ryypy kåskenkårva åta tåinenkin.

Jås granne on näkösel huuta:TEELE SITE VASIN GRILLATA!

Åta ryypy. Heite ne pårkkana grillens ritile kaata vehen marinad peelle…. Avaa tåinen kåssu. Keennä niite helvetens pårkkanåit ettei ne pala.

Heite såålaa ja peppar peele. Drik lite ålut ja kåssu ryypy pereen kyytipåikana.

Åta sgmtelefon ja såita sukulainen jås ne grilla makkara lehtipihvi, låhkoperoo ni hauku ne pysty.

Åta ryypy åta tåinen juå låput pulåst påtkase ne satans pårkkana upp och ner hit osh dit.

Åta ja heite grill grannes tåntti. Tilaa pizza. Åta åluy. Glad midsommar o njut!!!