Ikävystymisen tiedekunta on selvittänyt, mitkä ovat maailman tylsimmät työt ja harrastukset.

Tutkimus on tuore tutkimus, joka tehtiin Essexin yliopistossa. Siinä oli mukana 500 ihmistä, joilla teetettiin peräti viisi testiä ennen kuin oltiin varmoja tuloksesta. Niiden tekeminen on varmasti ollut todella tylsää, mutta sehän sopi hyvin tämän tutkimuksen teemaan.

Tuloksissa huomiotiin työpaikat, persoonallisuuden piirteet ja harrastukset, joita ihmiset pitävät yhteiskunnassa tylsimpinä. Tämä on huono uutinen data-analyytikoille ja kirjanpitäjille, jotka olivat tässä tutkimuksessa selkeästi tylsimpien ihmisten listan kärjessä. Harrastuksien kohdalla tylsimpinä ihmisinä pidetään heitä, jotka pitävät uskonnosta, television katselusta, lintujen tarkkailusta ja tupakoinnista.

Tutkimuksessa mukana olleiden mielestä ”tylsät” ihmiset karttavat suurkaupunkielämää ja asuvat mieluummin pienissä kaupungeissa. Vaikka osallistujien mielestä tylsät ihmiset ovat epäpäteviä, se on oikeasti juuri toisinpäin. Totuus on se, että pankkiirien ja kirjanpitäjien kaltaiset ihmiset ovat erittäin päteviä ja heillä on yhteiskunnassa paljon valtaa.

Tässä alla on vielä lista tylsimpinä pidetyistä töistä ja harrastuksista. Tuloksista selvisi myös mielenkiintoisimpina pidetyt työpaikat, jotka löytyvät myös tästä alta.

5 tylsintä työtä

1. Tietojen analysointi

2. Kirjanpito

3. Verot/vakuutus

4. Siivous

5. Pankkitoiminta

5 tylsintä harrastusta

1. Nukkuminen

2. Uskonto

3. Television katsominen

4. Eläinten tarkkailu

5. Matematiikka

5 mielenkiintoisinta työpaikkaa

1. Esittävät taiteet

2. Tiede

3. Journalismi

4. Terveydenhuollon ammattilainen

5. Opetustyö

Jos pidät jotain ihmistä tylsänä, ehkä et tunne häntä tarpeeksi hyvin?

Lähde: Study Finds