Vääpeli oli pitämässä alokkaille ensimmäistä kaappitarkastusta. Alokkaita neuvottiin esittelemään kaappi sanomalla:
– Tämä on alokas sen-ja-sen kaappi.
Vääpeli pysähtyi ensimmäisen vuoteen vieressä seisovan alokkaan eteen ilmoitusta odottaen. Tällöin alokas teki asennon niin kuin oli opetettu ja karjaisi kovalla äänellä:
– Tämä on alokas sen-ja-sen kaappi.
Vääpeli huusi:
– Ei tietenkään noin, vaan sano siinä oma nimesi sen-ja-sen tilalle!
– Tämä on alokas sen-ja-sen kaappi, alokas huusi!
– Oletteko aivan tomppeli, karjui vääpeli ja jatkoi: Mikä on teidän nimenne?
– Alokas Senjanen, herra vääpeli.