Wikipedian mukaan ”liikenneruuhka muodostuu, kun tiellä liikkuu sen kapasiteettiin nähden liikaa ajoneuvoja. Ruuhkan takia ajoneuvojen nopeus hidastuu ja voi joissain tilanteissa pysähtyä, kun ruuhka aiheuttaa jonoja. Liikenneruuhka voi johtua tien liian vähäisen kapasiteetin lisäksi esimerkiksi tietöistä, onnettomuuksista tai huonoista ajo-olosuhteista.”

Suomessa ruuhkia on pyritty välttämään kiertoliittymillä, kaistoja lisäämällä, tiesuunnittelulla, joukkoliikenneratkaisuilla ja muilla tutuilla menetelmillä. Ulkomailla asia ei kuitenkaan aina ole yhtä yksinkertainen. Usein mentaliteettiin kuuluu asenne, jonka mukaan asiat ratkeavat kuin itsekseen kun vaan tarpeeksi sinnikkäästi yrittää.

Näin ilmeisesti myös alla olevalla videolla, jossa autot vaikuttavat olevan sellaisessa solmussa että ei paremmasta väliä. Toimitus epäileekin että jonon perällä olevat autot ymmärtävät jatkossa harkita, kuinka välttää liikenneruuhkat!